AsGeo d.o.o.

Rješenje za tehničke specifikacije za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu RH za sve GNSS prijemnike

Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta i katastra nekretnina

Sudska vještačenja u geodeziji

Geodetski snimak za potrebe legalizacije

Rješenje za tehničke specifikacije za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu RH za sve GNSS prijemnike

Posebne geodetske podloge i geodetski snimak stvarnog stanja

Identifikacija katastarskih čestica i izrada posjedovnih i vlasničkih karata

Elaborate iskolčenja

Rješenje za tehničke specifikacije za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu RH za sve GNSS prijemnike

Elaborate etažiranja

Izrada elaborata katastra vodova

Geodetski radovi u građevini

Rješenje za tehničke specifikacije za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu RH za sve GNSS prijemnike

Izrada 3D modela terena i izračun kubatura

Izrada turističkih karata

Izrada karata za orijentacijsko trčanje

Rješenje za tehničke specifikacije za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu RH za sve GNSS prijemnike

Izrada plana grada(naselja) u klasičnom i interaktivnom obliku

Izrada GIS interaktivnih karata

Rješenje za tehničke specifikacije za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu RH za sve GNSS prijemnike

Objavljeni besplatni novi programi...

Laica Raw je sirovi mjernih podataka serije uređaja Leica GPS 1200, RX1250, Smart Rover, GPS 900 te viva serije GS08, GS12 i GS15.
Pročitaj više »

Carlson RW5 je sirovi zapis mjerenih podataka terenskog programa SurvCE s GNSS uredajima tvrtke ASHTECH i STONEX.
Pročitaj više »

Topcon RAW je sirovi zapis mjerenih podataka TOPCON GNSS uređaja Hiper +, Hiper PRO, GR-3, GRS-1, Hiper 11 te uređaja GR-5.
Pročitaj više »

Trimble JobXML je kompletan sirovi zapis svih podataka mjerenja za sve Trimble GNSS uredaje.
Pročitaj više »

DXFkonverter je program za konverziju iz koordinatne ASCII daoteteke sa spearatorom zarez i space u univerzalni DXF format verzija 12
Pročitaj više »

TOČNOST95
&
REDUKCIJA DULJINA
Pročitaj više »

Kodove
aplikacija
poslati na info@asgeo.hr

Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta i katastra nekretnina
Sudska vještačenja u geodeziji
Geodetski snimak za potrebe legalizacije
Posebne geodetske podloge i geodetski snimak stvarnog stanja
Identifikacija katastarskih čestica i izrada posjedovnih i vlasničkih karata
Elaborate iskolčenja
Elaborate etažiranja
Izrada elaborata katastra vodova
Geodetski radovi u građevini
Izrada 3D modela terena i izračun kubatura
Izrada turističkih karata
Izrada karata za orijentacijsko trčanje
Izrada plana grada(naselja) u klasičnom i interaktivnom obliku
Izrada GIS interaktivnih karata

ANTE BOŠNJAK
ante@asgeo.hr
+385 91 580 0433

Stalni sudski vještak za geodeziju

SLAVICA PERIĆ KALINA
slavica@asgeo.hr
+385 98 780 432

Ovlašteni inženjer geodezije

AS-GEO d.o.o. / OIB: 19916130146 / Hektorovićeva 38, 21210 Solin / +385 21 245-388 / e-mail:info@asgeo.hr / MBS 060284365
POSLOVNI RAČUN: 2340009-111053980 / IBAN: HR40 2340 0091 1105 3980 2 / Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Splitu
Članovi uprave: Slavica Perić Kalina, Ante Bošnjak / Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn - iznos uplaćen u cijelosti