GNSS konverter je program za konverziju sirovih podataka GNSS mjerenja u oblik određen tehničkim specifikacijama za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske. Programom je osim GNSS mjerenja u zadani CSV oblik moguće konvertirati bilo koje HTRS/HDKS koordinatne datoteke tj. podatke dobivene drugim vrstama mjerenja.

PREUZMI APLIKACIJU

Leica RAW je sirovi zapis mjerenih podataka serije uredaja Leica GPS 1200, RX1250 Smart Rover, GPS900, te Viva serije GS08, G512, GS15.

Preuzmi uputstvo
Preuzmi potrebne formate
Preuzmi upute za CROPOS

PREUZMI APLIKACIJU

Carlson RW5 je sirovi zapis mjerenih podataka terenskog programa SurvCE (Fast Survey) i u Hrvatskoj se uglavnom koristi s GNSS uredajima tvrtke ASHTECH i STONEX.

Preuzmi uputstvo


PREUZMI APLIKACIJU

Topcon RAW je sirovi zapis mjerenih podataka TOPCON GNSS uređaja Hiper +, Hiper PRO, GR-, GRS-1, Hiper 11, GR-5.

Preuzmi uputstvo


PREUZMI APLIKACIJU

Trimble JobXML je kompletan sirovi zapis svih podataka mjerenja za sve Trimble GNSS uredaje.

Preuzmi uputstvo


PREUZMI APLIKACIJU

DXF konverter je program za konverziju iz koordinatne ASCII daoteteke sa spearatorom zarez i space u univerzalni DXF format verzija 12.